MARIO-HOBBY

Home

- Strona glowna

GALERIA

- Fotografie moich okolic, otaczającej mnie przyrody oraz odwiedzonych przezemnie miejsc

WIDEO

- Klipy wideo

GALERIA MODELI

- Fotki wykonanych przezemnie modeli

POJAZDY I MASZYNY

- Fotki ruznych pojazdów, które staneły mi na drodze

WYKAZ MODELI

- Wyszczególnienie posiadanych modeli kartonowych

WARSZTAT

- Opisy i fotografie "ze stołu montarzowego"

LINKI

- wyszczególnienie adresów internetowych, które były mi pomocne przy uzupełnianiu dokumentacji modelarskiej